Loading...

Chế độ tử tuất bảo hiểm xã hội

Câu hỏi:

Chồng tôi là người đang hưởng lương hưu, Ông mất ngày 04/2/2001, Tôi
không có thu nhập, CMND của Tôi ghi sinh năm 1946 (ko có ngày sinh).
Cán bộ chính sách xã lập hồ sơ giải quyết chế độ tuất đối với gđ Tôi. Sau khi
có kết quả thì chỉ có bố chồng và con gái tôi được hưởng, còn Tôi không
được hưởng, lý do “Chứng minh thư chỉ nghi năm sinh, nên lấy ngày tổng
kiểm kê làm ngày sinh, như vậy họ lấy ngày sinh của tôi 01/7/1946, với mốc
ngày sinh này thì tôi còn thiếu 05 tháng mới tròn 55 tuổi nên không được
hưởng chế độ tuất.
Sau khi tôi tìm đến công an huyện để xác lập ngày sinh, trong tàng thư quản
lý tại công an huyện, tôi sinh ngày 06/01/1946. Công an huyện cấp lại
CMND cho tôi ghi rõ ngày sinh 06/01/1946. Tôi bổ sung hồ sơ nhưng không
được giải quyết với lý do “Tuất thường chỉ duyệt 01 lần.
Tôi già yếu, bệnh tật thường xuyên, theo bác sỹ thì tôi bị suy giảm trên 61%
sức khoẻ.
Như vậy tôi đề nghị hưởng chế độ tuất thì có được giải quyết không?

Diễn biến sự việc như trên thì BHXH làm có đúng ko?

Trả lời:

Theo luật bảo hiểm xã hội.

nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định lấy ngày 01/01 làm ngày sinh đối
với trường hợp ko xác định đc ngày .

Theo như thông tin của bác, sau khi công an huyện xác nhận lại ngày sinh
của bác là ngày 06/01/1946 và sau đó công an huyện đã cấp lại cho bác
chứng minh nhân dân mới ghi rõ ngày sinh 06/01/1946. Như vậy, tính đến
ngày mất của chồng bác là ngày 04/02/2001 bác đã tròn 55 tuổi. Theo quy
định tại điểm b khoản 2 Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 dưới đây
bác hoàn toàn đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng:
“2. Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng
trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:
b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi,
chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;”
Theo quy định trên, cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bác cư trú đã trả lời về vấn
đề trợ cấp tuất của bác đã hoàn toàn sai với quy định của pháp luật. Hơn nữa,
việc “trợ cấp tuất chỉ được duyệt 1 lần” cũng không đúng với quy định của
pháp luật.
Do cơ quan bảo hiểm xã hội đã xét duyệt những nhân thân của chồng bác
được hưởng chế độ tuất hàng tháng đã có hành vi vi phạm pháp luật, xâm
phạm đến quyền lợi của bác đó là việc không giải quyết chế độ tử tuất cho
bác trong khi bac có đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất. Theo quy định tại
khoản 1 Điều 118 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 bác có quyền đề nghị cơ
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem lại quyết định, hành vi của cơ
quan, tổ chức, cá nhân khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi
phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp
pháp của mình.
Về trình tự khởi kiện theo quy định tại Điều 119 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 dưới đây:
“Điều 119. Trình tự giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã hội
1. Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi hành chính về bảo
hiểm xã hội được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.
2. Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội
không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì người khiếu nại
có quyền lựa chọn một trong hai hình thức sau đây:
a) Khiếu nại lần đầu đến cơ quan, người đã ra quyết định hoặc người có
hành vi vi phạm. Trường hợp cơ quan, người có quyết định, hành vi về bảo
hiểm xã hội bị khiếu nại không còn tồn tại thì cơ quan quản lý nhà nước về
lao động cấp huyện có trách nhiệm giải quyết;
b) Khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.
3. Trường hợp người khiếu nại được quy định tại điểm a khoản 2 Điều này
không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn
quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa
án hoặc khiếu nại đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu
nại của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh hoặc quá thời hạn
quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa
án.
4. Thời hiệu khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại được áp dụng theo quy
định của pháp luật về khiếu nại.”
Như vậy, hiện tại bác hãy khiếu nại cho cơ quan bảo hiểm xã hội đến cơ
quan, , người đã ra quyết định hoặc người có hành vi vi phạm. Trong trường
hợp cơ quan hoặc người đó không giải quyết khiếu nại hoặc bác không đồng
ý với quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan, người đó thì bác có quyền khiếu nại với cơ quan bảo hiểm xã hội cấp trên để được giải quyết.

Để biết thêm thông tin về bảo hiểm xã hội có thể xem tại đây: https://luatnqh.vn/tu-van-luat-bao-hiem-xa-hoi-truc-tuyen/

Giải đáp mọi thắc mắc về luật: https://luatnqh.vn/

Loading...
CHỦ ĐỀ ĐANG XEM: