Hợp tác quốc tế

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Bệnh viện K, đặc biệt trong các năm gần đây, các mối quan hệ hợp tác quốc tế của Bệnh viện càng ngày càng được củng cố và phát triển, có thể tóm tắt các mối quan hệ này dưới sơ đồ sau:

hợp tác bệnh viện k

Loading...
CHỦ ĐỀ ĐANG XEM:

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *