SẢN XUẤT CÂY DƯỢC LIỆU

 

 Về kiến thức:

Trang bị cho sinh viên năng lực nghiên cứu khoa học, cập nhật, nâng cao và hoàn chỉnh những kiến thức cơ bản; có hiểu biết sâu về kiến thức chuyên ngành; có trình độ về lý thuyết và thực hành, có khả năng sáng tạo, giải quyết những vấn đề khoa học công nghệ và hướng dẫn hoạt động chuyên môn trong các lĩnh vực khoa học cây trồng và cây Dược liệu.

+ Về kỹ năng:

Đào tạo các kỹ sư khoa học cây trồng theo hướng chuyên sâu về cây Dược liệu có kiến thức đầy đủ và toàn diện về Quản lý tài nguyên cây dược liệu theo hướng nâng cao kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tế, đồng thời có thể vận dụng những kiến thức và phương pháp đó để tiến hành các công tác quản lý, điều hành, giảng dạy và nghiên cứu triển khai trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên cây trồng và cây dược liệu.

+ Về năng lực và vị trí làm việc:

Khả năng của Kỹ sư khoa học cây trồng chuyên sâu về cây Dược liệu có thể làm công tác giảng dạy, nghiên cứu ở các trường Đại học, các Viện, các Bộ, làm cán bộ quản lý hoặc các chuyên viên ở các cấp, từ cấp trung ương: Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT, các trung tâm Quản lý tài nguyên thiên nhiên, các Công ty dược liệu, đến cấp cơ sở ở địa phương: cấp huyện, Phòng Nông nghiệp &PTNT; …Các kỹ sư có khả năng quản lý, tổng hợp, phân tích, xây dựng các chương trình, dự án và các kế hoạch Quản lý tài nguyên thiên nhiên, sinh vật và quản lý khai thác tài nguyên cây dược liệu quý …

Hiện nay, mặc dù việc trồng, chế biến và sử dụng cây thuốc (Cây dược liệu) ở Việt Nam ngày càng phát triển rộng rãi do nhu cầu gia tăng, nhưng kỹ thuật trồng cây thuốc ở các vùng sản xuất chủ yếu mang tính kinh nghiệm. Việc sử dụng giống phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nguồn nước tưới… còn tùy tiện. Công tác tuyển chọn giống cây thuốc chưa được quan tâm và thiếu chuyên gia nên năng suất và chất lượng chưa tốt. Để khắc phục những bất cập này rất cần đến đội ngũ cán bộ kỹ thuật được đào tạo bài bản là cơ sở vững chắc giúp ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất cây dược liệu và là hướng đi tất yếu giúp các vùng sản xuất cây dược liệu tăng nhanh sản lượng và chất lượng dược liệu đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội.

Việc cần thiết phải có một đội ngũ cán bộ kỹ thuật trồng và phát triển cây dược liệu, những người có kiến thức tổng hợp về quản lý, kỹ thuật và được trang bị về các phương pháp hỗ trợ, hướng dẫn người dân phát triển sản xuất, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới và nâng cao đời sống cho đại bộ phận cộng đồng dân cư sẽ giúp khai thác tốt tài nguyên thiên nhiên, tạo công ăn việc làm cho người dân, đặc biệt là vùng núi cao nơi có nguồn dược liệu quý hiếm phong phú về chủng loại.

Chuyên ngành Công nghệ sản xuất cây Dược liệu là chuyên ngành đào tạo sinh viên bậc đại học có trình độ kỹ thuật trồng và phát triển cây dược liệu, phục vụ cho việc phát triển kinh tế, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên cây dược liệu bền vững tại các vùng sinh thái phong phú của cả nước nói chung và vùng trung du miền núi phía Bắc nói riêng. Do vậy, chuyên ngành Công nghệ sản xuất cây dược liệu thuộc ngành Khoa học cây trồng của Khoa Nông học – Trường Đại học Nông Lâm sẽ góp phần tích cực đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên

Tel: (+84)208.6275.999 – Fax: (+84)208.2490.866

Website: www.tuaf.edu.vn – Email: [email protected]

Loading...
CHỦ ĐỀ ĐANG XEM:

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *