Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Archive

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt – nơi chăm sóc người bệnh bằng cả trái tim

Trong không khí vui mừng cùng toàn Đảng bộ, chính quyền

Bệnh Viện Hữu nghị Lạc Việt: bệnh viện kiểu mẫu ở Vĩnh Phúc

Sở hữu cơ sở vật chất khám chữa bệnh hiện đại,

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt – cơ sở khám chữa bệnh uy tín tại miền Bắc

Với quy mô lớn, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt luôn đầu tư