Quy chuẩn 5 cấp độ chất lượng cho các bệnh viện

Hiện nay, nhiều vấn đề của ngành y tế đang trở nên rất “nóng” như chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh còn nhiều vấn đề cần chấn chỉnh, thái độ phục vụ, ứng xử của một bộ phận cán bộ, nhân viên y tế xuống cấp hay việc quản lý hành nghề y tư nhân nhiều địa phương còn “lỏng tay,” chưa kiểm soát chặt chẽ…

Vừa qua, lần đầu tiên Bộ Y tế ban hành ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện thông qua 83 tiêu chí. Đây được coi là công cụ đánh giá thực trạng chất lượng của các bệnh viện để có hướng can thiệp, cải tiến những “khiếm khuyết” trên.

 khám bệnh cho người dân

Nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh cho người dân

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Vietnam+ đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trọng Khoa – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) xung quanh việc đánh giá chất lượng các bệnh viện.

– Thưa ông, việc Bộ Y tế hành ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện sẽ được triển khai quyết liệt và rộng rãi trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Trọng Khoa: Hiện nay các bệnh viện đang triển khai tự đánh giá chất lượng theo tiêu chí này và sau đó Bộ Y tế và Sở Y tế sẽ tiếp tục đánh giá các nội dung của tiêu chí.

Mục tiêu của tiêu chí nhằm xác định những vấn đề về chất lượng mà bệnh viện cần phải có những cải tiến để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Bộ tiêu chí chia làm 5 cấp độ chất lượng để đánh giá các bệnh viện, nếu mức độ nào sau khi bệnh viện chấm điểm ở mức thấp phải tập trung ưu tiên cải tiến nâng cao chất lượng các tiêu chí đó. Đây chính là những nội dung ưu tiên mà các bệnh viện phải ưu tiên trước.

Sau một thời gian thực hiện, Bộ Y tế sẽ tiếp tục có đánh giá lại xem việc thực hiện của các bệnh viện như thế nào, đồng thời trong quá trình tự đánh giá của các bệnh viện chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận các ý kiến từ phía các bệnh viện để xem bộ tiêu chí đã phản ánh được hết các khía cạnh chất lượng bệnh viện chưa và sẽ tiếp tục bổ sung, cải tiến, nâng cấp theo bộ tiêu chí này.

– Cơ sở nào để ngành y tế đưa ra bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện như trên?

Ông Nguyễn Trọng Khoa: Bộ tiêu chí xây dựng dựa trên căn cứ từ các văn bản pháp luật của Việt Nam, học hỏi kinh nghiệm, những vấn đề chất lượng của các nước tiên tiến trên thế giới. Tuy nhiên, bộ tiêu chí trên cũng xét trên khía cạnh điều kiện kinh tế-xã hội của Việt Nam còn ở mức độ nước nghèo, vì vậy việc đưa tiêu chí phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam.

Trong bộ tiêu chí có đầy đủ các nội dung liên quan đến, hướng đến người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm, phát triển nhân lực bệnh viện, các hoạt động chuyên môn hướng tới an toàn người bệnh, nâng cao hiệu quả của chất lượng chuyên môn, đồng thời hiệu quả của lãnh đạo và quản lý bệnh viện.

Sau khi triển khai đánh giá năm nay chúng tôi sẽ xem xét, rà soát lại lấy ý kiến của các Sở Y tế, bệnh viện lấy ý kiến để tiếp tục bổ sung, cải tiến bộ tiêu chí này.

Loading...
CHỦ ĐỀ ĐANG XEM:

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *