Giải đáp vấn đề kết nối trong bộ lưu điện như thế nào?

Bộ lưu điện báo cáo trạng thái của nó với máy tính mà nó cấp nguồn qua một liên kết truyền thông như cổng nối tiếp , Ethernet và Giao thức quản lý mạng đơn giản , GSM / GPRS hoặc USB

Một hệ thống phụ trong hệ điều hành xử lý các báo cáo và tạo ra các thông báo, các sự kiện PM hoặc lệnh đã bị tắt. Một số nhà sản xuất bộ lưu điện xuất bản các giao thức truyền thông của họ, nhưng các nhà sản xuất khác (chẳng hạn như APC ) sử dụng các giao thức độc quyền

Bộ lưu điện EATON 9E- 6KVA

Các phương thức điều khiển máy tính cơ bản đến bộ lưu điện được thiết kế cho tín hiệu một-một từ một nguồn duy nhất đến một mục tiêu duy nhất. Ví dụ, một bộ lưu điện duy nhất có thể kết nối với một máy tính để cung cấp thông tin trạng thái về bộ lưu điện và cho phép máy tính điều khiển bộ lưu điện. Tương tự, giao thức USB cũng được thiết kế để kết nối một máy tính với nhiều thiết bị ngoại vi.

Trong một số trường hợp, nó rất hữu ích cho một bộ lưu điện lớn duy nhất để có thể giao tiếp với một số thiết bị được bảo vệ. Đối với điều khiển nối tiếp hoặc USB truyền thống, có thể sử dụng thiết bị sao chép tín hiệu , ví dụ như cho phép một bộ lưu điện kết nối với năm máy tính bằng kết nối nối tiếp hoặc USB. Tuy nhiên, việc tách thường chỉ là một hướng từ bộ lưu điện đến các thiết bị để cung cấp thông tin trạng thái. Chỉ có thể cho phép các tín hiệu điều khiển trả về từ một trong các hệ thống được bảo vệ cho bộ lưu điện.

Vì Ethernet đã tăng sử dụng phổ biến kể từ những năm 1990, tín hiệu điều khiển hiện nay thường được gửi giữa một bộ lưu điện duy nhất và nhiều máy tính sử dụng các phương thức truyền dữ liệu Ethernet tiêu chuẩn như TCP / IP . Thông tin trạng thái và kiểm soát thường được mã hóa để ví dụ như một hacker bên ngoài không thể kiểm soát bộ lưu điện và chỉ huy nó để tắt.

Phân phối trạng thái bộ lưu điện và dữ liệu điều khiển yêu cầu tất cả các thiết bị trung gian như công tắc Ethernet hoặc bộ ghép nối tiếp được hỗ trợ bởi một hoặc nhiều hệ thống bộ lưu điện, để cảnh báo bộ lưu điện tiếp cận hệ thống đích trong khi cúp điện . Để tránh sự phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng Ethernet, các bộ lưu điện có thể được kết nối trực tiếp với máy chủ điều khiển chính bằng cách sử dụng kênh GSM / GPRS. Các gói dữ liệu SMS hoặc GPRS được gửi từ bộ lưu điện kích hoạt phần mềm để tắt máy tính để giảm tải.

Các bạn có thể xem thêm thông tin sản phẩm tại đây.

Loading...
CHỦ ĐỀ ĐANG XEM: