Những điều kiện cơ bản để thành lập doanh nghiệp là gì?

Mỗi ngày có rất nhiều doanh nghiệp được ra đời, thành lập doanh nghiệp đã không còn là khái niệm xa lạ đối với những người làm kinh doanh nữa.

Thành lập doanh nghiệp là một thủ tục pháp lý được thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh, tùy thuộc vào loại hình mà thủ tục pháp lý này có tính đơn giản hay phức tạp không giống nhau. Khi đã thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được thừa nhận về mặt pháp luật và có quyền tiến hành đăng ký kinh doanh dưới sự bảo vệ của luật pháp.  Nói khái quát hơn nghĩa là doanh nghiệp sẽ được pháp luật bảo hộ, được hưởng quyền lợi và đồng thời cũng phải có nghĩa vụ đóng thuế.

Doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện sau thì mới được phép thành lập doanh nghiệp:

– Tên doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của các  doanh nghiệp khác đã đăng ký trên cùng một địa bàn tỉnh, thành phố

– Doanh nghiệp phải có trụ sở chính.  Đây là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp nên bắt buộc  phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử

–  Có những ngành nghề kinh doanh yêu cầu điều kiện và có những ngành nghề thì không. Doanh nghiệp tuyệt đối không được kinh doanh những ngành nghề bị cấm kinh doanh.

–  Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty. Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải có đủ hai loại vốn này thì mới được chấp nhận thành lập doanh nghiệp.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên phải có chủ sở hữu là một cá nhân hoặc một tổ chức

– Công ty trách nhiệm hữu hạn có 2 thành viên trở lên được thành lập bởi tối thiểu là 2 thành viên và tối đa là 50 thành viên.

– Công ty Cổ phần phải có ít nhất là 3 cổ động góp vốn thành lập doanh nghiệp.

– Đối với doanh nghiệp tư nhân thì chỉ cần một cá nhân thành lập là được

– Công ty Hợp danh được thành lập bởi ít nhất là 2 thành viên hợp danh, thành viên góp vốn cũng được

Trên đây là những điều kiện để một doanh nghiệp có thể được thành lập.

Tham khảo: dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội

Loading...
CHỦ ĐỀ ĐANG XEM:

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *