Thực trạng và đặc trưng của tham nhũng

Đất nước ta đang trong thời đại hội nhập và tiến xa hơn trên con đường phát triển kinh tế, công nghiệp hóa- hiện đại hóa. Song song với sự tiến bộ vượt bậc đó là một vấn nạn đang cản trở sự phát triển, đó là luật tham nhũng đang tăng lên về mức độ, quy mô và nhiều thủ đoạn.

Tham nhũng ngày càng phổ biến

Tham nhũng đã trở thành phổ biến ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là ở các cơ quan, đơn vị quản lý một khối lượng lớn tiền, hàng, vật tư quý hiếm, ngoại tệ mạnh như: Ngân hàng, Tài chính, Thương nghiệp, Xây dựng cơ bản, Giao thông vận tải. Tham nhũng xuất hiện ở cả các cơ quan bảo vệ pháp luật như Công an, Kiểm sát, Tòa án, Hải quan…với mức độ nghiêm trọng và tính chất hoàn toàn khác nhau.

Tham nhũng ngày càng trở nên tinh vi

Tham nhũng được thực hiện bởi những hành vi ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Trong xây dựng cơ bản thì khai khống khối lượng, mua bán thầu, bớt xén vật tư. Trong kinh doanh thì trốn lậu thuế, giấu nguồn thu, chiếm dụng vốn. Trong quản lý đất đai thì cấp đất sai nguyên tắc, mau bán đất trá hình. Nói chung, tham nhũng biểu hiện dưới muôn ngàn hình thức, bằng các thủ đoạn đa dạng và tinh vi.

Xem thêm: http://kdlc.vn/bo-cong-cu-2/tac-hai-cua-tham-nhung.html

Loading...
CHỦ ĐỀ ĐANG XEM: